Výbor Leteckého klubu SLZ Martin:

Predseda: Ing. Marián Themár (mobil: +421 905 755 484; e-mail: lkmt@letci.sk)
Hospodár: Ing. Peter Mazák
Tajomník: Monika Kovačková

Počet členov Leteckého klubu Martin: 16

Poslanie a činnosť Leteckého klubu Martin

Letecký klub Fatran Air Martin je aktívnou zložkou SLZ. Združuje bývalých pracovníkov vojenského a civilného letectva, ako aj sympatizantov letectva. Viacerí členovia leteckého klubu sú súčasne členmi Aeroklubu Martin - Tomčany. Členovia klubu sú spoluzakladatelia leteckého múzea v Martine-Tomčanoch a venujú veľkú pozornosť rozširovaniu exponátov a udržiavaniu zbierkového fondu tohto múzea. Hlavnou „dušou“ múzea je Ing. Peter Mazák, hospodár leteckého klubu Martin. Súčasťou múzea sú rôzne typy cvičných lietadiel (L-29), bojových lietadiel (MiG-15, MiG-19, MiG-21 rôznych verzií, Su-7), vrtuľníkov (Mi-2), dopravných lietadiel (An-2, L-410), leteckých motorov, rakiet zem-vzduch a ďalšia technika a vybavenie.

Informácie o poslaní Leteckého klubu Martin sú uvedené na obrázku nižšie.

Poslanie Leteckého klubu SLZ Martin
Dlhoročným predsedom Leteckého klubu bol kpt.v.v. Ing. Igor Klesniak, ktorý žiaľ, odišiel do leteckého neba v roku 2022.
 
kpt.v.v. Ing. Igor Klesniak, dlhoročný predseda Leteckého klubu SLZ Martin
Vybrané aktivity z plánu práce LK Martina na rok 2022:
  • Účasť na Festivale letectva v Piešťanoch v dňoch 6.-8.5.2022
  • Účasť na SIAD 2022 Malacky v dňoch 3.-4.09.2022
  • Účasť členov LK na spomienkových podujatiach SLZ venovaných M.R. Štefánikovi
  • Slávnostné stretnutie členov leteckého klubu pri príležitosti 30. výročia vzniku SLZ a účasť členov klubu na konferencii organizovanej SLZ pri tejto príležitosti
  • Predloženie návrhov na ocenenie členov udeľovaných SLZ
  • Organizácia brigád na pomoc Aeroklubu Martin a leteckému múzeu
  • Usporiadanie VIII. ročníka súťaže Fatranský letecký guláš vo varení leteckého gulášu v súvislosti s oslavami Dňa slovenského vojenského letectva v Tomčanoch v dňoch 17. -18.09. 2022

Práve táto súťaž patrí medzi najobľúbenejšie aktivity v rámci celého SLZ.

Fotogaléria z posledných štyroch ročníkov súťaže Fatranský letecký guláš

Členom Leteckého klubu Martin je aj pán Miloš Uhrín, ktorý je najstaršie pracujúci opravár hodín v Martine. Článok o ňom bol zverejnený v Turčianskych novinách.

Letecký klub Martin úzko spolupracuje a podieľa sa na zabezpečení akcií Aeroklubu Martin v zmysle vzájomnej zmluvy o spolupráci.