Slovenský letecký zväz Generála Dr. Milana Rastislava Štefánika

Nezávislé, neziskové občianske združenie, ktoré združuje aktívnych a vyslúžilých príslušníkov lietajúceho a ostatného leteckého personálu vojenského a civilného letectva a príslušníkov profesne spätých s leteckou činnosťou.

Telefón

+421 902 408 065
+421 903 432 488

E-mail

info@letci.sk

Adresa

Hviezdoslavova 16
91127 Trenčín

Ďalšie údaje

IČO: 30845394
DIČ: 0064502576

Bankové spojenie

IBAN: SK 58 0200 0000 0030 7673 7053