Obhajovať a presadzovať profesné, občianske a sociálne práva a ďalšie zákonom chránené oprávnené záujmy svojich členov.

Propagovať a obhajovať záujmy slovenského vojenského a civilného letectva. Dbajúc o zachovanie kultúrnych hodnôt podieľať sa na spracovaní histórie slovenského letectva a na upevňovaní jeho tradícií.

Umožňovať svojim členom slobodne a neformálne vyjadrovať svoje názory a pripomienky. Predkladať ich návrhy, podnety a stanoviská k riešeniu celospoločenských problémov v oblastiach leteckého výcviku, leteckého športu, leteckej dopravy, leteckého priemyslu a brannej politiky v oblasti letectva.

Samostatne alebo v spolupráci s inými organizáciami organizovať letecké dni, súťaže, výstavy a konferencie v oblasti letectva, k čomu vykonáva príslušnú propagačnú a reklamnú činnosť.

Vytvárať s inými organizáciami účelové zoskupenia formou dohôd a zmlúv.

Spolupracovať s organizáciami podobného charakteru v zahraničí.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close